GPDR

Contalias integritetspolicy
Version 18.05

Din integritet är viktig för oss på Contalia Gruppen AB, 556214-6653 (nedan kallad Contalia) och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund ska känna dig trygg så beskriver denna integritetspolicy hur Contalia behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Som registrerad hos Contalia har du följande rättigheter.

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat syfte, typ av uppgift och lagringstid.
 • Du har rätt att två gånger per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Contalia kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via
e-post gdpr@contalia.se

 1. Vilka är Contalia?

Contalia är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden. Vi har inga privatkunder utan har bara företagskunder. Dina personuppgifter är alltså kopplade till det företag du arbetar på. Contalia ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss. Vi nås enklast via e-post info@contalia.se men finns även på nedan telefon och postadress. Contalia AB, Box 1392, 171 27 Solna, tel 08-44 66 100.

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för kunder som handlar något av oss eller potentiella kunder.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 1. Vilka personuppgifter används och hur länge?
  På Contalia hantera vi inga känsliga personuppgifter såsom etnisk ursprung, hälsa, politiks åsikt. Vi samlar in enbart och lagrar upp till fyra personuppgifter om dig i vårt affärssystem och alltid kopplat till det bolag du jobbar på. Dessa uppgifter är ditt namn, e-postadress, direkttelefonnummer och mobilnummer.

Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot er som kunder eller dig eller så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Så fort du slutar på din arbetsplats har vi ingen nytta av att ha dig registrerad i vårt affärssystem och kan därför radera din information. Lagringstiden för samtliga köp lagras i enlighet med bokföringslagen.

 1. Data som Contalia samlar in och hur den används. Contalia agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Contalia ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Som personuppgiftsansvarig har Contalia ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

 1. Säkerhet

Contalia skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar såsom inloggningsuppgifter. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Contalias system som hanterar personuppgifter. Anställda på Contalia samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Contalias interna informationssäkerhetspolicy.

 1. Contalia som personuppgiftsbiträde

Om Contalia kan agera som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Contalia. Contalia agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

 1. Underbiträden till Contalia

Contalia använder underbiträden som ex. vis vår webbshopar av era varor och vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden som ska följa GDPR.

 1. Hur används cookies

Contalia använder cookies. Cookies sparas på din dator för att för att ex. vis spara undan din kundkorg i samband med köp, förbättra upplevelsen på hemsidan. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies.

 1. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Contalia använder direktmarknadsföring för att erbjuda kampanjer och informera om ex vis semestertider eller leveransstörningar.

 

 1. Överföring av information

Contalia och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden. 

 1. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy kan ske och publiceras på denna sida.

Första versionen är: 18.05
Nuvarande version är: 18.05