Våra vilkor


Priser 
Samtliga priser vi offererar är exklusive moms. På hemsidan väljer ni själva pris exkl. moms eller inkl. moms.
Pris på offerter är gällande 15 dagar från offertdatum om inget annat nämns.


Leveranser 
Leveranstiden är normalt 1-2 arbetsdagar för lagerförda varor med beställning vardag innan klockan 13:30.
Om produkten inte finns i lager så är leveranstiden normalt 4-14 arbetsdagar.
Beställningsvaror, specialbeställd- eller tillverkade varor levereras enligt överenskommelse.

Du kan vid behov få varorna levererade med bud inom ca 2 timmar under kontorstid.

Köparen har ansvaret för att leverans- och faktureringsuppgifter meddelas Contalia vid förändringar.
Transportföretagens ev. extraavgifter debiteras kund om kundens leveransadress inte stämmer.


Allmänna leveransvillkor 
Alla leveranser av lagerlagda katalogvaror i vår kontorskatalog inom Storstockholmsområdet är fraktfritt om inget annat anges.
Utanför Storstockholmsområdet debiteras frakt om ordervärdet understiger 1.000:- exkl. moms.
Vid beställningsvaror, specialbeställd- eller tillverkade varor, och de artiklar som har en bokstav i artikelnummret, tillkommer självkostnadsfrakt.
Om köparen önskar leverans inom några timmar debiteras budkostnad.


Tillverkningsorder
Vid tillverkningsorder förbehålls rätt till över- och underleverans.
Hur många procent över- eller underleverans det kan vara beror på vad och vilket antal som tillverkas. Fråga oss gärna vid varje tillverkningsorder.
Vid tillverknings order kan kostnader såsom originalframställning, klichékostnader tillkomma.

Vid en tillverkningsorder får ni troligtvis ett korrektur eller foto på produkten för godkännande.
Den visade färgen eller tryckfärgerna är inte korrekt återgivna då olika skärmar och skrivare återger färgerna olika.

Kunden är införstådd med att i vissa fall kan materialet eller designen på vara med tryck vara av sådan karaktär
att inte trycket vidhäftar otimalt och att trycket och varan inte blir slitstark.

Allmäna leveransvillkor gäller vid tillverkningsorder enligt ALG-10, SLE-10 eller motsvarande. (grafiska.se)


Varuprover
Vi rekommenderar att ni tar hem ett varuprov på ex. vis profilprodukter innan vi börjar trycka er logo
så ni först kan säkerställa att produkten motsvarar era förväntningar.


Lagerhotell
Contalia har kundunikt lagerhotell för olika sorts artiklar kund vill lagerhålla. Lagerhyra är 265 kr/ per månad och lagerplats.
Vid varje avropsorder tillkommer en plock och hanteringskostnad om 389 kr som även inkluderar frakt inom Storstockholm.
Lagerhotelltjänsten faktureras kvartalsvis i efterskott.

Contalia kan även erbjuda att lagerhotellpriset ingår i varans pris, om man vill att artikelns pris ska innehålla alla kostnader
vilket är bra om man har flera kontor och varje kontor ska kostnadsföras sina egna kostander.
Hur länge varan skall lagerhållas av Contalia avtalas per artikel med respektive kund, om ingenting avtalats gäller 1 år.


Betalningsvillkor
30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med f.n. 10 %.


Arbetstidsersättning
Contalia tillhandahåller olika sorters tjänster som debiteras olika.

Den vanligaste tjänsten är extrahjälp som utförs av våra egna chaufförer med enbart 10 minuters intervallar - mycket klimatsmart och billigt då det kan utföras vid leverans. Vi byter lampor, städar, monterar möbler etc. Priset är 99kr/10 min i samband med leverans.

Det kostnadsunika och klimatsmarta är att ni inte får några framkörningsavgifter och ni väljer själva hur lång tid ni vill ha hjälp.


Returer 
Köparen har 21 dagar på sig från leveransdagen för eventuella reklamationer eller returer. Varan ska vara oanvänd i originalskick och originalförpackning så Contalia kan sälja produkten vidare. Kontakta oss via mail retur@contalia.se och meddela vilketordernummer det gäller, samt artikelnummer, antal samt anledning/fel på varan  så skickar vi retursedel.
Vi hämtar returen vid er nästa leverans eller inom 5 dagar om vi har gjort fel. Vid andra fall betalas returfrakten av kund.
Ej lagerlagda varor (beställningsvara) samt specialbeställd eller tillverkade varor har ingen returrätt.


Garantier
Garantier utgår enligt tillverkarens villkor.


Transportskador 
Transportskadat gods skall inom 7 dagar från ankomstdagen reklameras till speditören.


Pallhantering 
Saknas pallregistreringnummer hos Schenker eller annan transportör debiteras pallkostnaden som ni då äger.


Force majeure 
Contalia är inte ansvarigt för dröjsmål, brist, skada eller avtalsbrott om det har sin grund i omständighet som ligger utanför Contalias kontroll, såsom krig, krigshandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, konflikt på arbetsmarknad, brand, fel i el-, tele-, eller dataförbindelser, pandemi, epidemi eller annan liknande omständighet eller händelse.


Begränsat ansvar
Contalia har inget ansvar för utebliven vinst, utebliven produktion, förlust av data eller annan följdskada eller indirekt skada. Contalias ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande den betalning som mottagits av Contalia från kunden för den vara eller tjänst som kravet ifråga avser. Contalias totala ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp om maximalt 10 000 kronor.


Tillämplig lag och tvistlösning
Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister som uppstår i anledning av, eller i samband med tillämpningen av, dessa villkor ska avgöras i svensk domstol, med Solna tingsrätt som första instans.


Reservation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i vår katalog, offerter och andra dokument.